Шостого вересня 2021 року набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення деяких категорій внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики» (надалі — Закон).

Відповідно до цього Закону внутрішньо переміщені особи (ВПО) звільняються від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики, які укладені:

Зокрема:

Загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики ВПО не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором;

За неналежне виконання такими особами з числа ВПО зобов’язань за кредитними договорами:

  • не нараховується неустойка (штраф, пеня);
  • не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми;
  • не застосовуються інші майнові санкції. 

Для відповідного перерахунку заборгованості необхідно письмово звернутися до кредитора (зразок звернення). Після чого останній у семиденний строк зобов’язаний зробити перерахунок, в іншому випадку така заборгованість вважається автоматично перерахованою на наступний день після закінчення семиденного строку.

Також Законом заборонено відступлення (продаж, передання) права вимоги за кредитним договором та/або договором позики без згоди боржника.

Слід зазначити, що це не поширюється на кредиторів, віднесених до категорії неплатоспроможних, а також на банки, щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Нагадаємо, що нещодавно було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг».