Центр розвитку стартапів «1991 Mariupol» запрошує студентів та абітурієнтів на програму стажувань. Вона зацікавить молодь, яка планує вчитися за IT-напрямком і, зокрема, займатися розробкою програмного забезпечення, графічним дизайном, проєктним та продуктовим менеджментом, а також маркетингом, бізнес плануванням, кібербезпекою. 

Тільки 40 учасників програми зможуть безкоштовно покращити свої знання та практичні навички та будуть розділені на 3 групи: програмування, менеджмент та маркетинг. Програма націлена збільшити ефективність працевлаштування локальних спеціалістів на вакансії, пов'язані з інформаційними технологіями. Також вона передбачає створення практично-освітнього процесу, який сприятиме якомога швидшій адаптації молоді під час стажувань на підприємствах. 

«Стажування з 1991 Mariupol» включає: 

  • відбір і розподіл учасників за групами напрямків навчання “Програмування”, “Маркетинг”, “Менеджмент”
  • три місяці освітнього процесу з провідними українськими спеціалістами у заявлених сферах
  • місяць стажування на провідному підприємстві міста та роботи над проєктом
  • працевлаштування стажерів з найкращими результатами роботи 

Презентація програми відбудеться 26 лютого у Центрі розвитку стартапів «1991 Mariupol» о 15:30 за адресою: пр-т Миру, 93Б. Реєструйтесь на презентацію: http://bit.ly/2SDQwgw. Питання щодо стажувань можна надсилати на пошту [email protected].


Мариупольская молодежь может пройти стажировку на ведущих предприятиях города и стать частью IT-сообщества Центр развития стартапов «1991 Mariupol» приглашает студентов и абитуриентов на программу стажировок. Она заинтересует молодежь, которая планирует учиться в IT-направлении и, в частности, заниматься разработкой программного обеспечения, графическим дизайном, проектным и продуктовым менеджментом, а также маркетингом, бизнес планированием, кибербезопасностью. 

Только 40 участников программы смогут бесплатно улучшить свои знания и практические навыки и будут разделены на 3 группы: программирование, менеджмент и маркетинг. Программа нацелена повысить эффективность трудоустройства локальных специалистов на вакансии, связанные с информационными технологиями. Также она предусматривает создание практического образовательного процесса, будет способствовать быстрой адаптации молодежи во время стажировок на предприятиях. 

«Стажировка с 1991 Mariupol» включает: 

  • отбор и распределение участников по группам направлений обучения "Программирование", "Маркетинг", "Менеджмент"
  • три месяца образовательного процесса с ведущими украинскими специалистами в заявленных областях
  • месяц стажировки на ведущем предприятии города и работы над проектом
  • трудоустройство стажеров с наилучшими результатами работы 

Презентация программы состоится 26 февраля в Центре развития стартапов «1991 Mariupol» в 15:30 по адресу: пр-т Мира, 93Б. Регистрируйтесь на презентацию: http://bit.ly/2SDQwgw . Вопросі о стажировке можно присылать на почту [email protected].