Місія нової української школи - допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

Закон «Про освіту», затверджений 05 вересня 2017 року, став результатом громадсько-політичного діалогу, який відбувся протягом останніх трьох років. Найбільш активними його учасниками стали найкращі педагоги - практики і представники батьківських спільнот.

Теоретична основа нової української школи базується на засадах педагогіки партнерства, міжнародних практик, кращого досвіду педагогів-новаторів і перш за все великого українського педагога В.О. Сухомлинського, який залишив всім нам власний досвід Павлиської школи партнерства, школи Радості. Цей досвід дозволив збудувати модель нової української школи, визначити місію школи ХХІ століття.

Перед новою українською школою поставлено завдання забезпечити реалізацію головних принципів педагогіки партнерства:

- повага до особистості;

- доброзичливість і позитивне ставлення;

- довіра у відносинах;

- діалог-взаємодія-взаємоповага;

- розподілене лідерство (про активність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків );

-принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Як досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику «дитина-педагоги-батьки»?

Закон «Про освіту» надає батькам вибір впливати на навчання власної дитини, на визначення траєкторії її навчання, на організацію навчального процесу у закладі. У батьків з’явилась можливість більш активно брати участь у розробці проектів, стратегії розвитку школи, у виборах її директора, вони мають змогу обирати зручну для себе форму допомоги школі, вчителям, класним керівникам, дитячому колективу, разом з педагогами брати відповідальність за реалізацію поставлених завдань, активно долучатися до змін в освіті.

Педагоги повинні ініціювати і залучати родини до участі у побудові нової української школи, у здобутті спеціальних знань про вікові особливості дитини, знайомити з ефективними методами виховання дитини. Саме адміністрації шкіл, педагогам разом з батьками необхідно приділити увагу щодо розповсюдження досвіду кращого сімейного виховання, організації освіти дорослих.

Педагогіка партнерства вимагає змінитися і самому вчителю. Українська школа буде успішна, якщо в ній буде працювати успішний учитель, здатний до змін. До дітей повинен прийти педагог-лідер, творчий і цілеспрямований, який візьме на себе відповідальність бути фасілітатором, тьютером, модератором в індивідуальній освітній траєкторії кожного школяра. Кращім вчителям буде надано право готувати власні авторські програми, методики, способи і засоби навчання.

Якщо створення Нової української школи - це програма на десятиріччя, яка буде йти поступово, згідно з календарем реформи і Законом «Про освіту», то створення партнерського соціуму - невідкладне завдання сьогодення.

Як директор школи, яка з 1 вересня 2017 року стала однією із 100 шкіл-учасників впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти, я розглядаю питання формування нових шляхів співпраці з батьками як першочергове. Тому з першого дня, коли ми почали готуватися до участі в пілотному проекті, разом з адміністрацією школи, вчителями, були і батьки, від згоди яких залежало, чи стане школа №47 учасником проекту. Саме тоді, у липні 2017 року, було створено команду однодумців, яка склала план спільних дій щодо впровадження проекту Нового державного стандарту, обговорила експериментальний план, опрацювала методичні рекомендації «Батькам - першим учителям своїх дітей». Велика відповідальність за створення команди однодумців, партнерів покладається на директора школи, який повинен стати лідером освіти в навчальному закладі.

Активна творча робота розпочалась при розробці ескізів оформлення класних кімнат - освітнього середовища. Не чекаючи на методичне обладнання, яке було отримане набагато пізніше (за бюджетні кошти Маріуполя), почали готувати дитячі портфоліо, різноманітну наочність, створювати відповідні умови (придбали килим, подушечки). Класна кімната - це справжня творча лабораторія, центром якої є дитина.

З перших днів навчального року батьки стали помічниками вчителям під час проведення навчальних занять і виховних заходів. З’явилась традиція проведення вечірніх зустрічей батьків, педагогічних читань, дискусійних заходів. Педагоги активно використовують інформаційні розсилки, шкільний сайт. Усіма навичками, знаннями, що отримують педагоги і адміністрація школи на семінарах, тренінгах з питань нової української школи, ділимося з батьками. А ділитись є чим. У перших пілотних класах вчитель планує роботу на тиждень, кожний з яких має тему, наприклад, «Я школярик», «Вода», «Я мандрівник». Все, що планується і реалізується вчителем, робиться заради дитини, навколо дитини.

Нова українська школа ґрунтується на таких цінностях, як дитинство, радість, особливість, здоров’я, безпека. Вона повинна стати безпечним місцем, без насильства і дискримінації, спрямованим на залученні дітей до активних самостійних дій та творчості. Планування тем здійснюється за схемою «Знаємо-хочемо дізнатися-дізналися». Особливий інтерес у дітей викликають «Ранкові зустрічі», інтегрований курс «Я досліджую світ» та уроки англійської мови.

В умовах Нової української школи робота в команді, вміння слухати один одного набуває нового змісту. Щоденна увага до дитячої праці і творчості дозволяє підвищувати їхню самооцінку, формує гідність.

Як школа пілотного проекту, ми поступово стаємо ресурсним центром міста Маріуполя щодо реалізації Державного стандарту початкової освіти, ділимося першими наробками з педагогами міста, які будуть навчати першокласників з 1 вересня 2018 року. Протягом жовтня 2017 - січня 2018 року проведено два семінари-презентації для вчителів початкової школи, заступників директорів шкіл, що опікуються початковою школою, проведено чотири воркшопа для вчителів англійської мови. Інформація про класи пілотного проекту висвітлюється через засоби масової інформації, телебачення, пресу.

Як будуть будуватися відносини між вчителем, батьками, адміністрацією школи і учнями Нової української школи, яким буде партнерський соціум у закладі - залежить від кожної школи особисто. Головне завдання, щоб ця співдружність працювала на дитину, на випускника ХХІ століття.