Є прийнятні норми щодо кредитів, які  діють на період карантину: «Как (не) платить по потребительским кредитам: новые нормы на период карантина». Проте, до нас дедалі частіше надходять звернення щодо примусового стягнення кредитної заборгованості.

Тож, якщо ви є боржником, слід знати наступне.

По-перше, згідно ст.28 Закону України “Про виконавче провадження”, вас мають повідомити про те, що на ваші рахунки або інше майно буде накладено стягнення. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Якщо цього не зроблено – це є незаконним та є підставою для скарги до територіального управління юстиції.

По-друге, треба дізнатися, якщо Вам це невідомо, хто є виконавцем по Вашій справі та на якій підставі на ваші гроші накладено стягнення. Це можна зробити на цьому сайті

Якщо ви дізналися, що стягнення накладене приватним виконавцем:

  1. Перевірте його дані у Єдиному реєстрі приватних виконавців УкраїниВажливо! Згідно ст.24 Закону “Про виконавче провадження”, приватний виконавець може прийняти до виконання документи лише за місцем проживання боржника або за місцезнаходженням його майна. Тобто виконавець, зареєстрований у м. Київ, не може накласти на вас стягнення, якщо ви проживаєте або маєте довідку переселенця у м. Вінниця. 
  2. У ч.2 ст.5 Закону України “Про виконавче провадження” встановлено перелік обмежень на дії, які може здійснювати приватний виконавець. 

По-третє, статтею 73 Закону України «Про виконавче провадження»  визначено кошти, на які не може бути звернено стягнення.

Наприклад, це допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, одноразова допомогу у зв’язку з народженням дитини; допомогу на дітей одиноким матерям; допомога на лікування;  допомога на поховання тощо (з переліком кошиів ознайомитись тут). 

На допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності та в інших випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, призначену відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», стягнення може бути звернено виключно за рішеннями про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника.

Тобто, у такому випадку, Законом не передбачено звернення стягнення за рішеннями про стягнення кредитної заборгованості.

Щодо відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50 відсотків;

за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20 відсотків.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

 Що робити, якщо накладено арешт на банківський рахунок?

Згідно п. 4 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є  отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом.

У разі виявлення порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом, арешт з майна боржника знімається згідно з постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний або приватний виконавець.

А що стосовно рахунків для заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів?

Відповідно до частини другої статті 10 Конвенції про захист заробітної плати від 01 липня 1949 року № 95  заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій  мірі,  в  якій  це  вважається  потрібним  для  утримання працівника і його сім’ї. Таке право гарантоване статтею 43 Конституції України, яка передбачає що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 340/1018/19  зазначив, що рахунки, які передбачені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів і обов’язкових платежів до Державного бюджету України, є рахунками із спеціальним режимом, на які виконавчою службою відповідно до вимог законодавства арешт не накладається, а виокремлення таких рахунків належить до повноважень виконавчої служби.

Щодо пенсії,  постановою Верховного Суду від 03.10.2019 у цивільній справі № 642/6675/18, щодо накладення арешту на банківський рахунок, на який перераховувалась пенсія, суд висловив правову позицію, що доводи касаційної скарги про те, що законодавством не заборонено державному виконавцю накладати арешт на рахунок боржника, на який надходять пенсійні виплати, є безпідставними, так як чинним законодавством передбачений окремий порядок здійснення таких відрахувань, а тому суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про те, що арешт пенсійних коштів особи, після вирахування з неї сум аліментів за судовим рішенням, позбавляє її джерел до існування та порушує її право на соціальний захист.

Які дії я маю вчинити?

  1. Отримати довідку, що підтверджує використання рахунку для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів (з місця роботи, навчання, ПФУ, УПіСЗН тощо).
  2. Звернутися до виконавця із заявою про  зняття арешту з майна (коштів) боржника, додавши вищезазначені документи.

 Якщо арешт не буде знято,  ви маєте право звернутися до суду.

ВАЖЛИВО!  Якщо у вас скрутне становище, ви маєте фінансові труднощі внаслідок встановлення карантину та через те не маєте змоги виконувати платежі за кредитним договором, радимо звернутися до банку або установи для реструктуризації зобов’язань за договором, посилаючись на Постанову Правління НБУ № 39 від 26.03.2020.