На нашу Гарячу лінію часто звертаються випускники, які здобули освіту в навчальних закладах на тимчасово окупованій території, з питаннями про особливості процедури отримання дублікатів документів про освіту державного зразка.

По-перше, треба пам’ятати: в Україні існує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація про документи почала вноситися в базу з 2000 року. Дублікати відтворюються на основі таких даних.

Для того щоб з’ясувати, чи є  в ЄДЕБО інформація про факт видачі на ваше ім’я документа про освіту, можна отримати інформацію з Реєстру (з відображенням на екрані) або замовити виписку з Реєстру документів про освіту — електронний документ у вигляді файла з накладеним КЕП

Відтак, розлянемо процедуру отримання дубліката документа про освіту, в тому числі за відсутності даних в ЄДЕБО.

Отже, як отримати дублікат документа про вищу освіту?

1. Якщо інформація є в ЄДЕБО

Відповідне роз’яснення надало Міністерство освіти і науки України. Якщо заклад вищої освіти (ЗВО) переміщений на підконтрольну уряду України територію або має правонаступника, необхідно звернутися до такого закладу.

В іншому випадку, необхідно звернутися до МОН для визначення навчального закладу, що видасть дублікат.

Заяви до МОН подаються на адресу 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10 або на скриньку [email protected]

У заяві зазначте:

 •       ПІБ, дату народження;
 •       серію та номер документа, що посвідчує особу і громадянство;
 •       місце проживання, телефон;
 •       найменування ЗВО та дату його закінчення;
 •       назву документа, дублікат якого замовляється;
 •       причину замовлення дубліката;
 •       інші відомості, які вважаєте важливими;
 •       згоду на обробку персональних даних.

2. Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, то виш може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.

3. Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБОа також недоступні архіви ЗВО, то можна:

підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» МОН України або вчинення консульської легалізації (у разі, якщо такі дії вчинялися);

звернутися до суду – він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти.

З питань встановлення факту, що має юридичне значення в суді, існує позитивна практика.

Наприклад, рішенням  Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області (справа № 263/7526/20)  задоволено позов про встановлення факту, що має юридичне значення. На підтвердження здобуття освіти, особою було надано копію трудової книжки з відповідним записом і довідку з особової справи.

Так само, рішенням  Білокуракинського районного суду Луганської області (справа № 409/1738/20) та рішенням Ірпінського міського суду Київської області (справа № 367/6837/19) задоволено відповідні позови про встановлення фактів, що має юридичне значення. 

Доказами можуть бути документи, в яких зазначена інформація, що підтверджує навчання та здобуття освіти, а також показання свідків, тощо.

Звертаємо увагу, що для проставлення апостиля, за відсутності даних в ЄДЕБО та доступу до архіву, необхідно також  встановити факт, що має юридичне значення. Так, рішенням Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/66185/19-ц) задоволено відповідний позов.

У дублікаті додатка до документа про вищу освіту відтворюється інформація, отримана з таких одного або декількох джерел:

архів вищого навчального закладу;

ЄДЕБО;

залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої програми вищого навчального закладу та проходження атестації;

засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;

офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності —  копії первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.

У разі неможливості отримання інформації у додатку до документа про освіту проставляється примітка «Інформація недоступна у зв’язку з …..».

Якщо дублікат додатку отримати неможливо, в цьому випадку також можна звернутися до суду з метою встановлення юридичного факту. Приклад позитивної судової практики — рішення Дарницького районного суду м. Києва (Справа № 753/22978/18).

Докладну інформацію про процедуру виготовлення дублікатів також можна дізнатися у відповідному порядку.

Як отримати дублікати документів про загальну середню освіту?

Особи, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей отримують документи про загальну середню освіту згідно порядку, затвердженомуНаказом Міністерства освіти і науки України 08.08.2014 № 917. Відповідно до цього Порядку, зазначені особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого загальноосвітнього навчального закладу відповідного ступеня за місцем проживання чи перебування випускника або його законного представника (далі — навчальний заклад).

У письмовій заяві зазначаються:

 •       прізвище, ім’я та по батькові,
 •       місце проживання чи перебування, телефон (за наявності) випускника;
 •       назва документа про загальну середню освіту державного зразка, дублікат якого виготовляється або який підлягає виправленню;
 •       найменування навчального закладу, який було закінчено особою;
 •       дата його закінчення випускником;
 •       інші відомості, якщо випускник або його законний представник вважають їх суттєвими для видачі дубліката або виправленого документа.

До заяви про виготовлення дубліката додаються:

1) підтвердження про оплату послуги з виготовлення дубліката;

2) довідка з навчального закладу, у якому навчався випускник, щодо результатів річного оцінювання його навчальних досягнень та результатів державної підсумкової атестації (за наявності) або інші письмові дані щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень випускника (витяг з особової справи, табель навчальних досягнень, документ про відповідний рівень загальної середньої освіти, у тому числі інших країн, тощо) та результатів його державної підсумкової атестації (за наявності).

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника у порядку, визначеному абзацом другим пункту 4 Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2014 року № 570.