Вересень поступово наближається, і на нашу Гарячу лінію все частіше звертаються з питаннями: 

 • Як отримати соціальну стипендію?
 • Які додаткові пільги мають студенти-переселенці? 
 • Що буде з адресною допомогою, якщо жити в гуртожитку? 
 • Що таке податкова знижка? Та іншими.

У цій статті ми детально відповімо на ці питання.

Які взагалі види державної підтримки для ВПО існують?

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки… дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи» та Постанови КМУ від 23 листопада 2016 р. № 975

державна цільова підтримка надається у вигляді:

 • повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) — у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (тут єдиною особливістю для ВПО є те, що при вступу, якщо дві особи мають ті ж самі бали та вирішується питання, кого з них зарахувати, ВПО має пріоритет); 
 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; 
 • першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення (тобто ВПО мають пріоритет при переведенні з контракту на бюджет); 
 • проживання в учнівських та студентських гуртожитках безоплатно або з пільговою оплатою — для осіб, які навчаються за денною формою навчання;
 • соціальної стипендії для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання; 
 • безоплатного забезпечення підручниками – за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти; 
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

За загальним правилом, щоб отримати ці пільги, необхідно подати особисто на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. 

До заяви додаються копії документів, які підтверджують статус особи (наприклад, довідка ВПО або довідка про реєстрацію особи в населеному пункті на лінії зіткнення).

Розповімо детальніше про отримання соціальної стипендії, а потім про інші види підтримки, передбачені законодавством.

І. Соціальна стипендія.

Хто може отримати соціальну стипендію?

Всі студенти, курсанти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ, які є внутрішньо переміщеними особами або постійно проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (перелік таких пунктів визначено у Розпорядженні КМУ № 1085 від 07.11.2014) та навчаються за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) закладі (тобто «на бюджеті»), мають право на соціальну стипендію. 

Якщо студент вчиться за контрактною формою навчання, він не має права на соціальну стипендію.

Розмір соціальної стипендії

Розмір стипендії для внутрішньо переміщених осіб становить:

 • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 450 гривень на місяць;
 • для студентів закладів фахової передвищої освіти – 890 гривень на місяць;
 • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ – 1180 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримують підвищені стипендії, а саме 150 відсотків відповідного прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня відповідного календарного року. Тобто в залежності від віку може йтися або про прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років, або про прожитковий мінімум для працездатних осіб. Показники прожиткових мінімумів на відповідний рік визначаються ст.7 Закону «Про державний бюджет України» на цей рік. На такі виплати мають право і студенти, які залишилися без батьків у період навчання у віці від 18 до 23 років.

Зазначимо, що курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім сиріт та позбавлених батьківського піклування), сума стипендії зменшується на 50%.

Навпаки, для студентів, що проживають на території населеного пункту або навчаються у закладі освіти, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського (див. перелік, який затверджено Постановою КМУ № 647 від 11.09.1995), соціальна стипендія збільшується на 20%.

Особливості нарахування соціальної стипендії

Соціальну стипендію ВПО можуть отримувати до 23 років.

Але деякі категорії осіб можуть отримувати соціальну стипендію незалежно від віку, протягом усього періоду навчання. Це, між іншим:

 • студенти та учні із сімей, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
 • особи, які стали учнями, студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи.

Соціальна стипендія нараховується помісячно

Якщо строк закінчення навчання студента або учня, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або якщо він вибуває із закладу освіти до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання. За місяць, коли особі виповнюється 23 роки, соціальна стипендія виплачується в повному обсязі.

Якщо йдеться про студента або учня, який є сиротою або позбавленим батьківського піклування, у місяці, в якому він досягли 18-річного віку, соціальна стипендія виплачується за цей місяць у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а з наступного місяця – у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо студент перебуває на лікарняному, стипендія виплачується йому в повному обсязі.

Чи можна отримувати дві стипендії – соціальну та академічну?

За загальним правилом, можна отримувати лише один вид стипендії: або соціальну, або академічну. Але сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть отримувати дві стипендії.

Куди звертатися та які документи необхідно подавати?

Учням професійно-технічних навчальних закладів необхідно звертатися зі заявою до стипендіальної комісії свого навчального закладу. Протягом трьох днів комісія має прийняти рішення про виплату стипендії. Соціальна стипендія ВПО (якщо учень не має право на академічну) призначається обов’язково. 

Крім того, у п.24 Порядку призначення і виплати стипендій, якій затверджено постановою КМУ від 12 липня 2004 р. № 882 зі змінами, встановлено, що ці заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням: 

 • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 • з числа осіб, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;
 • зі сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям,
 • батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи;
 • дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I-III групи.

Перелік підстав для надання соціальної стипендії для студентів закладів вищої освіти зазначено у п.4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти (далі — Порядок). Якщо особа має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, треба обрати одну з них. 

Документи необхідно подавати у закладі освіти за місцем навчання. Всі студенти, незалежно від підстав отримання стипендії, подають:

 • Заяву, в якій зазначається ПІБ студента, дата народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви необхідно додати копії:

 • паспорта громадянина України;
 • свідоцтва про народження;
 • РНОКПП;
 • студентського квитка (або довідки про навчання із зазначенням форми здобуття освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня, освітньо-професійного ступеня або ступеня вищої освіти).

Далі, в залежності від підстави призначення стипендії, необхідно додати до заяви:

 • Копію довідки ВПО, або
 • довідку про реєстрацію місця проживання у населеному пункті на лінії зіткнення, або
 • довідку з УПСЗН про призначення сім’ї державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, або
 • копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, або
 • копію довідки МСЕК;

або інші документи (повний перелік зазначено у п. 5 Порядку).

Коли призначається стипендія?

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення. 

Що буде, якщо не здати сесію?

Студенти, які протягом попереднього навчального семестру отримували соціальну стипендію і не склали семестровий контроль, мають право на отримання соціальної стипендії на період ліквідації академічної заборгованості, встановлений наказом керівника закладу освіти (але не більш як місяць з дати закінчення семестрового контролю, або якщо вони були на лікарняному – після дня припинення тимчасової непрацездатності).

Якщо академічна заборгованість ліквідована, соціальна стипендія виплачується з місяця, що настає за датою ліквідації академічної заборгованості.

Я був відрахований з вишу, але хочу поступити повторно. Чи маю я право на соціальну стипендію?

Відповідно до п.2 Порядку, який затверджено Постановою КМУ № 975, особа, яка не завершила навчання за певним рівнем фахової передвищої та вищої освіти і яка бажає повторно здобути освіту за тим самим рівнем, має право на отримання всіх пільг та гарантій ЛИШЕ у разі відшкодування коштів державного або відповідного місцевого бюджету згідно з Порядком відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658.

Але якщо йдеться про здобуття освіти за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем, ступенем вищої освіти, про поновлення на навчання після академічної відпустки, або про переведення студента до іншого закладу освіти – можна отримувати соціальну стипендію і надалі.

ІІ. Інші пільги для переселенців

Відповідно до Порядку, якій затверджено Постановою КМУ від 23 листопада 2016 р. № 975, переселенці та мешканці населених пунктів на лінії зіткнення, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти мають право на безоплатне проживання в учнівських гуртожитках.

При цьому студенти ВНЗ, які навчаються на денній формі, повинні сплачувати за проживання у гуртожитку не більше 50 відсотків загальної суми. Скільки конкретно (та чи взагалі) – визначає сам заклад освіти. Але зверніть увагу – щоб скористуватися такою пільгою, необхідно відмовитися від адресної допомоги для переселенців, яка для студентів денної форми навчання до досягнення 23 років складає 1000 грн (п.3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, який затверджено Постановою КМУ № 505 від 01.10.2014). Тому при вирішенні питання, чи варто подавати заяву на цю пільгу, рекомендуємо спершу дізнатися, скільки власне коштує проживання у гуртожитку.

Крім того, студенти ВНЗ з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються за контрактом, можуть отримати пільговий кредит на освіту. Про те, як це зробити, ми писали тут.

ІІІ. Податкова знижка

Наприкінці нагадуємо, що батьки всіх студентів, які навчаються за контрактом, можуть отримати податкову знижку на навчання. 

Відповідно до п. 166.3.3 Податкового кодексу України, до податкової знижки можна включити суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення

Це означає, що якщо ви працюєте офіційно за наймом (на приватних підприємців ця норма не розповсюджується), роботодавець сплачує за вас податки та ви платите за навчання вашої дитини – ви можете подати декларацію до податкової та повернути собі частину податків, які роботодавець сплатив з вашої зарплати. Зверніть увагу, що при цьому вам необхідно буде надати відповідну квитанцію саме на ваше ім’я та копію договору з навчальним закладом. Порядок отримання податкової знижки на навчання у роз’ясненні системи БПД можна знайти тут.