Iнколи адміністративний судовий процес, а потім виконання судового рішення може тривати досить довго. За цей час може відбутися реорганізація органу, до якого Ви подавали позов, буде змінена його назва, адреса, інші реквізити. Це може статися як до прийняття судового рішення та набрання їм чинності, так і після, в тому числі на стадії виконавчого провадження. 

Що робити в таких ситуаціях? Адже фактично та сторона, з якою починався спір, більше не існує. 

Більше того, якщо заміна сторони не відбудеться своєчасно, судове провадження буде зупинено на підставі ст.236 КАСУ — до момента встановлення правонаступника.

Якщо сам відповідач не подає відповідне клопотання до суду, це можете зробити й Ви як позивач. Розглянемо, як саме це відбувається.

Варіант 1. До набрання судовим рішенням законної сили

Якщо судове рішення ще не набрало чинності (тобто апеляційний суд не виніс постанову, яким залишив його в силі, або не закінчився строк для апеляційного оскарження — який, у свою чергу, в період карантину може бути поновлено в будь-який час) — все дуже просто.

Згідно ст.52 Кодексу адміністративного судочинства

У разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов’язкові для особи, яку він замінив.

Тому позивач має право подати до суду клопотання або заяву про заміну неналежного відповідача. Приклад заяви

Важливо! Якщо справа знаходиться в суді апеляційної інстанції, Ви все одно маєте право подати заяву про заміну неналежного відповідача. У такому випадку в заяві необхідно зазначити назву та адресу суду апеляційної інстанції та вказати прізвище та ініціали судді-доповідача.

Варіант 2. На стадії виконавчого провадження: заміна боржника

Наразі досі існує проблема виконання рішень адміністративного суду. Про це ми неодноразово писали:Юридичний аналіз Частина 1 “Виконання рішення адміністративного суду та порядок притягнення до відповідальності за невиконання рішення адміністративного суду” та Юридичний аналіз Частина 2. “Виконання рішення адміністративного суду та порядок притягнення до відповідальності за невиконання рішення адміністративного суду”

Часто стається так, що за час виконання рішення, відбувається реорганізація органів соцзахисту, пенсійного фонду або інших державних органів. 

Тож, що робити у такому випадку?

Відповідно до ст. 14 Кодексу про адміністративне судочинство України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках — на приватних виконавців.

Згідно статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення.

Хто може звернутися із заявою для заміни боржника?

Відповідно до статті 379 Кодексу про адміністративне судочинство України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Тобто, звернутися до суду із заявою (зразок) може як державний виконавець, так і стягувач.

Суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Ухвалу суду за результатами вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження може бути оскаржено в апеляційній інстанції.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження. 

А якщо я змінив адресу проживання?

Може бути й таке, що внутрішньо переміщена особа за час виконання рішення змінила адресу проживання та стала на облік до іншого територіального управління пенсійного фонду. 

У такому випадку сам боржник може подати клопотання про заміну сторони у виконавчому провадженні (приклад: справа  200/14356/18-а) або це також може зробити позивач (приклад: справа 264/7293/16-а). Але звертаємо увагу читачів, що це може затягнути строки виконання судового рішення.

Зразок відповідної заяви наводимо тут.

Важливо! Наразі актуальною залишається проблема виконання рішень, які були прийняті ще до початку збройного конфлікту. У разі, якщо боржник розташований на території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, так само слід звертатися із заявою про заміну сторони виконавчого провадження. 

Так, наприклад, Перший апеляційний адміністративний суд у справі про визнання дій неправомірними та перерахунок допомоги по догляду за дитиною № 253/9539/13-а задовольнив вимоги позивача і змінив боржника Центрально-Міське управління праці та соціального захисту населення Горлівської міської ради Донецької області на Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради Донецької області.

Аналогічна практика у справі про визнання дій незаконними та зобов’язання здійснити перерахунок розміру пенсії № 2-а-7292/2009, боржника Управління Пенсійного Фонду України в Жовтневому районі м. Луганська замінено на Головне Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, де особа фактично перебувала на обліку. 

У кожному випадку, пам’ятайте: судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників справи та для їхніх правонаступників і підлягає виконанню на всій території України, згідно ст. 370 КАСУ.